Email: dotaznik@kazuist.cz
PDF - Dotazník pro uživatele služeb

PSČ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
 ÚDAJE O RESPONDENTOVI

1. Pohlaví

Muž
Žena
2. Věk

0 - 14 let
15-59 let
60-64 let
65-74 let
75-84 let
85 a vice let
3. Jaký je Váš druh omezení?
(uveďte všechny kategorie, do kterých spadáte)

Pohybové (osoby na vozíku, osoby s berlemi či francouzskými holemi a osoby s dočasným zdravotním postižením - vlivem úrazu
       dočasně znemožněn pohyb)
Zrakové (osoby s úplnou a s částečnou ztrátou zraku nebo oční vadou)
Sluchové (osoby s úplnou nebo částečnou ztrátou sluchu – neslyšící a nedoslýchaví)
Mentální a duševní
Rodič cestující s dítětem do 3 let v kočárku
       doplňte věk dítěte
Těhotná žena
Chronické civilizační nemoci a postižení vnitřních orgánů (cukrovka, astma, alergie, srdečně-cévní nemoci, artróza,
       vysoký krevní tlak, atd.)
Žádné
POSTOJE K CESTOVÁNÍ

4. Cestujete?

Ano
Ne (přejděte na otázku č. 9)
5. Vyberte 3 nejčastější důvody, proč cestujete

Poznání – návštěvy turistických atraktivit, kultura, historie, architektura, atd.
Relaxace – procházky, rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, atd.
Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování, atd.
Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení, atd.
Práce – služební cesta, školení, konference, obchod, atd.
Zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití, atd.
Nákupy
Návštěva příbuzných a známých
Jiný (uveďte)
6. Nejčastěji cestujete

Sám(a)
S doprovodem (asistent, rodinný příslušník, partner apod.)
Ve skupině
7. Upřednostňujete cestování

Zahraniční
Tuzemské v rámci Moravskoslezského kraje
Tuzemské mimo Moravskoslezský kraj
8. Jak důležitá jsou níže uvedená kritéria, podle kterých se rozhodujete, kam se vydáte?
(Ohodnoťte všechny uvedené možnosti: 1 – nedůležité, 4 – podstatné)

Vzdálenost do destinace:
Přístupnost objektu, bezbariérovost:
Dostupnost informací:
Služby a vybavení:
Cena:
Něco jiného (napište):
9. Co je pro Vás hlavní překážkou v cestování?
(Ohodnoťte všechny uvedené možnosti: 1 – malá překážka, 4 – podstatná překážka)

Bariery v souvislosti s planovanim cesty (dostupnost informaci apod.):
Doprava do destinace:
Bariéry v souvislosti s ubytováním:
Bariéry v souvislosti se stravováním:
Zdravotní problémy:
Finance:
Jiné (napište):
10. Znamená pro Vás přístupnost destinace (ubytovací, stravovací zařízení, dopravní prostředky, turistická atraktivity, atd.) zvýšení kvality služeb?

Ano
Ne
11. V jakém období upřednostňujete cestování?

V sezóně
Mimo sezonu
Kdykoliv, nezáleží na sezóně
12. Jakou délku pobytu upřednostňujete?

Jednodenní (bez noclehu)
Krátkodobý (1–2 noclehy, např. víkendový)
Dlouhodobý (3 a více noclehů)
13. Kolik jste připraveni utratit během jednoho dne pobytu?

Do 300 Kč
Do 600 Kč
Do 1000 Kč
Do 1500 Kč
Bez omezení
14. Jakému způsobu přepravy do destinace nejčastěji dáváte přednost?

Automobil
Autobus
Vlak
Letadlo
Jiné
       (uveďte)
15. Jaký typ stravování upřednostňujete?

Plná penze
Polopenze
Vlastní (bez stravy)
16. Uveďte 3 nejčastější způsoby získávání potřebných informace při plánování cesty

Internet
Katalogy, letáky, propagační materiály
Turistická informační centra
Média (noviny, časopisy, televize, rozhlas)
Vlastní zkušenost
Informace od příbuzných a známých
Informace od personálu ve službách (cestovní agentura, přepravní kancelář apod.)
Jiným způsobem
       (doplňte)
PŘÍSTUPNOST MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. Srovnejte úroveň informací o přístupnosti Moravskoslezského kraje (doprava, ubytovací, stravovací zařízení, turistické atraktivity) ve srovnání s ostatními regiony v ČR

Je lepší
Je stejná
Je horší
18. Ohodnoťte úroveň přístupnosti Moravskoslezského kraje (doprava, ubytovací, stravovací zařízení, turistické atraktivity) ve srovnání s ostatními regiony v ČR

Je lepší
Je stejná
Je horší
19. Vlastní návrhy, připomínky a podněty, můžete uvést konkrétní kladnou nebo negativní zkušenost